ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "สารัตถศึกษา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สารัตถศึกษา

    หมายถึง น. การศึกษาวิชาที่เป็นพื้นฐาน เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์.

    พจนานุกรมไทย