ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "สายดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สายดิน

    แปลว่า น. สายตัวนําไฟฟ้าที่ต่อกับจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้าให้เชื่อมกับพื้นโลก โดยประสงค์ให้จุดนั้น ๆ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของโลก.

    พจนานุกรมไทย