ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "สัณฐิติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัณฐิติ

    แปลว่า น. ความตั้งมั่น. (ป.; ส. สํสฺถิติ).

    พจนานุกรมไทย

 

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "สัณฐิติ"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
สมาธิ[สะมาทิ] น. ความตั้งมั่นแห่งจิต; ความสํารวมใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง. (ป., ส.).
ทิวา(แบบ) น. วัน. (ป., ส.).
อายานะน. การมา, การมาถึง. (ป., ส.).
อุปาทาน[อุปาทาน, อุบปาทาน] น. การยึดมั่นถือมั่น, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ. (ป.).
ทิวส,ทิวส-,ทิวสะ[ทิวะสะ] (แบบ) น. วัน. (ป., ส.).
ยาคะน. ยัญพิธี. (ป., ส.).
ลาลาน. นํ้าลาย. (ป., ส.).
วราห์,วราหะน. หมู. (ป., ส.).
ลุลาย(แบบ) น. ควาย. (ป., ส.).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด