ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "สถีรวาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สถีรวาท

    แปลว่า [สะถีระวาด] (แบบ) น. ชื่อนิกายหนึ่งของฝ่ายเถรวาท เรียกว่า นิกายสถีรวาท หรือ สถวีระ.

    พจนานุกรมไทย