ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "ราชบัลลังก์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ราชบัลลังก์

    แปลว่า น. บัลลังก์ของพระมหากษัตริย์; ความเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น สละราชบัลลังก์.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "ราชบัลลังก์"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
สืบราชสมบัติก. เป็นพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องแทน, สืบราชบัลลังก์ ก็ว่า.
สละราชสมบัติก. สละความเป็นพระมหากษัตริย์.
ครองราชสมบัติก. เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์.
ราชสมบัติน. สมบัติของพระมหากษัตริย์; ความเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น ขึ้นครองราชสมบัติ.
บัลลังก์น. พระแท่นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ภายใต้เศวตฉัตร เรียกว่า ราชบัลลังก์, โดยปริยายคํา ราชบัลลังก์ นี้ หมายถึงความเป็นพระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์ก็ได้; ที่นั่งผู้พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาล; ส่วนของสถูปเจดีย์บางแบบ มีรูปเป็นแท่นเหนือคอระฆัง. ก. นั่งขัดสมาธิ เรียกว่า นั่งคู้บัลลังก์. (ป. ปลฺลงฺก).
มหาดเล็กหลวงน. ข้าราชการในราชสำนักมีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์.
พระนางน. พระธิดาหรือพระมเหสีของพระมหากษัตริย์.
ราชนิกุลน. ตระกูลฝ่ายพระมหากษัตริย์.
ในหลวง(ปาก) น. หมายถึงพระมหากษัตริย์.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด