ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ฟูดฟาด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฟูดฟาด

    แปลว่า ว. เสียงอย่างเสียงหายใจแรง ๆ เวลาเหนื่อยมาก ๆ, ฟืดฟาด ก็ว่า.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "ฟูดฟาด"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ฟืดฟาดว. เสียงอย่างเสียงหายใจแรง ๆ เวลาเหนื่อยมาก ๆ, ฟูดฟาด ก็ว่า.
สาระพา,สาระพาเฮโลว. เสียงร้องพร้อม ๆ กันเพื่อบอกจังหวะให้ออกแรงพร้อมกันเมื่อเวลาลากหรือยกของหนักเป็นต้น, เฮโลสาระพา ก็ว่า.
เฮโลสาระพา,เฮละโลสาระพาว. เสียงร้องพร้อม ๆ กันเพื่อบอกจังหวะให้ออกแรงพร้อมกันเมื่อเวลาลากหรือยกของหนักเป็นต้น, สาระพา หรือ สาระพาเฮโล ก็ว่า.