ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ฟิวส์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฟิวส์

    แปลว่า น. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นโลหะเจือที่มีขีดหลอมตัวตํ่า เช่น โลหะดีบุกเจือตะกั่ว ใช้ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าที่มีขนาดเกินกําหนดเคลื่อนที่เข้าวงจรไฟฟ้าได้. (อ. fuse).

    พจนานุกรมไทย