คำไทย "พื้นความรู้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พื้นความรู้

    แปลว่า น. ระดับความรู้.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "พื้นความรู้"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ภูมิรู้[พูม-] น. ความรู้, พื้นความรู้.
ภูมิปัญญา[พูม-] น. พื้นความรู้ความสามารถ.
วิทยฐานะน. ฐานะในด้านความรู้ เช่น สอบเทียบวิทยฐานะ มีวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี.
วิทยาคารน. สถานที่ให้ความรู้.
พื้นดีน. อารมณ์ดี; พื้นความรู้ดี. ว. ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาดี.
ทิพยญาณน. ความรู้เป็นทิพย์.
เกียรตินิยม[เกียดนิยม] น. ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปรกติที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้.
วิญญูภาพน. ความเป็นผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปรกติ.
ข้อสอบน. ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด