ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ปลั๊ก,ปลั๊กไฟ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลั๊ก,ปลั๊กไฟ

    แปลว่า [ปฺลั๊ก] น. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขาโลหะ ๒ ขา (บางแบบมี ๓ ขา) ปลายข้างหนึ่งของแต่ละขาตรึงอยู่กับวัตถุหุ้ม ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้เสียบเข้ากับเต้ารับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร, เต้าเสียบ ก็เรียก. (อ. plug).

    พจนานุกรมไทย