ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ประสาทรูป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ประสาทรูป

    แปลว่า [ปฺระสาทะ-] น. เส้นประสาท.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "ประสาทรูป"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ประสาทการ[ปฺระสาทะ-] น. การเลื่อมใส.
ประสาท,ประสาท,ประสาท-,ประสาท-[ปฺระสาด, ปฺระสาทะ-] น. ความเลื่อมใส. (ส.; ป. ปสาท).
ประสาท,ประสาท[ปฺระสาด] น. ยินดีให้, โปรดให้, เช่น ประสาทปริญญา ประสาทพร. (ส. ปฺรสาท; ป. ปสาท).