ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "บริบวรณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บริบวรณ์

    แปลว่า [บอริ-บวน] (โบ; กลอน) ก. บริบูรณ์.

    พจนานุกรมไทย