ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "บริบท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บริบท

    หมายถึง [บอริบด] (ไว) น. คําหรือข้อความแวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมาย, ปริบท ก็ว่า.

    พจนานุกรมไทย