คำไทย "น้ำมันจันทน์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำมันจันทน์

    แปลว่า น. นํ้ามันที่กลั่นจากไม้จันทน์ มีกลิ่นหอม.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "น้ำมันจันทน์"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
เสาวคนธ์,เสาวคนธ์,เสาวคันธ์น. ของหอม, เครื่องหอม, กลิ่นหอม.
สุคนธรส,สุคันธรสน. กลิ่นหอม, ของหอม, เครื่องหอม.
ฉมน. กลิ่นหอม, เครื่องหอม.
น้ำดอกไม้สดน. นํ้าที่ลอยดอกมะลิ มีกลิ่นหอม.
เสาวรภย์น. เสารภย์, กลิ่นหอม. (ส.).
เครื่องร่ำน. สิ่งที่ใช้อบให้มีกลิ่นหอม เช่น กํายาน.
เทวสุคนธ์น. กลิ่นหอม ๒ อย่าง คือ กลิ่นที่เกิดจากรากบุนนาคและรากมะซาง.
สุคนธชาติน. ความหอม, กลิ่นหอม; กลิ่นหอมที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ราก แก่น กระพี้ เปลือก สะเก็ด น้ำในต้น ใบ ดอก และผล.
เสารภย์[-รบ] น. กลิ่นหอม. (ส. เสารภฺย; ป. สุรภี).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด