คำไทย "ทินกร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทินกร

    แปลว่า [ทินนะกอน] น. พระอาทิตย์. (ป., ส.).

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "ทินกร"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ทิน,ทิน,ทิน-[ทินนะ-] (แบบ) น. วัน. (ป., ส.).
อาภากรน. พระอาทิตย์. (ป., ส.).
รพิ,รพีน. พระอาทิตย์. (ป., ส. รวิ).
โค,โคน. พระอาทิตย์ เช่น โคจร = ทางเดินของพระอาทิตย์ โควิถี = ทางสำหรับโคจรของพระอาทิตย์. (ป., ส.).
ภาณุมาศน. พระอาทิตย์. (ป. ภาณุมา; ส. ภานุมนฺตฺ).
อักกะน. พระอาทิตย์; ต้นรัก. (ป.; ส. อรฺก).
ภาณุน. แสงสว่าง; พระอาทิตย์. (ป.; ส. ภานุ).
รวิ,รวิ,รวีน. พระอาทิตย์, ใช้แผลงว่า รพิ รพี หรือ รําไพ ก็ได้. (ป., ส.).
รังสิมันตุ์(แบบ) น. “ผู้มีแสงสว่าง” คือพระอาทิตย์, ใช้ รังสิมา ก็ได้. (ป. รํสิมนฺตุ; ส. รศฺมิมตฺ).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด