ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "ตรังคนที,ตรังควชิราวดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตรังคนที,ตรังควชิราวดี

    แปลว่า น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง, คู่กับ มหาตรังคนที.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "ตรังคนที,ตรังควชิราวดี"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
จิตรลดา,จิตรลดาน. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง, คู่กับ มหาจิตรลดา.
ตุรงคราวีน. ชื่อโคลงโบราณ, คู่กับ มหาตุรงคราวี.
นันททายี[นันทะ-] น. ชื่อโคลงโบราณอย่างหนึ่ง, คู่กับ มหานันททายี.
ทัณฑิกา[ทันทิ-] น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีกลอนสัมผัสกันคล้ายกาพย์สุรางคนางค์. (ชุมนุมตํารากลอน).
มหาภารตะ[มะหาพาระตะ] น. ชื่อบทประพันธ์มหากาพย์เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของอินเดีย, คู่กับ รามายณ คือ รามเกียรติ์. (ส.).
วิชชุลดา[วิดชุละ-] น. สายหรือประกายไฟฟ้า, สายฟ้าแลบ. (ป. วิชฺชุลฺลตา; ส. วิทฺยุลฺลตา); ชื่อกาพย์ประเภทหนึ่ง, คู่กับ มหาวิชชุลดา.
โคลงโบราณน. ชื่อโคลงชนิดหนึ่งคล้ายโคลง ๔ มีบังคับสัมผัส แต่ไม่มีบังคับเอกโท เช่น โคลงมหาวิชชุมาลี โคลงมหาสินธุมาลี ซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำรากาพย์สารวิลาสินี.
ขนัน,ขนัน[ขะหฺนัน] น. ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง, คู่กับ ขนุน. (ปรัดเล).
สาลิกา,สาลิกาน. ชื่อตะกรุดดอกเล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง ใช้ในทางเมตตามหานิยม.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด