ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "ฆานประสาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆานประสาท

    แปลว่า น. ประสาทที่รับรู้กลิ่น.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "ฆานประสาท"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
ฆาน,ฆาน-[คาน, คานะ-] (แบบ) น. จมูก, ประสาทที่รับรู้กลิ่น. (ป.).
กลิ่นอายน. กลิ่น. (เป็นคําที่มีความหมายซํ้า อาย ก็ว่า กลิ่น).
น้ำมันจันทน์น. นํ้ามันที่กลั่นจากไม้จันทน์ มีกลิ่นหอม.
น้ำดอกไม้สดน. นํ้าที่ลอยดอกมะลิ มีกลิ่นหอม.
คนธ์,คันธ์(แบบ) น. กลิ่น. (ป. คนฺธ).
อาย,อายน. กลิ่น, มักใช้เข้าคู่กับคํา กลิ่น เป็น กลิ่นอาย.
วิทยาคารน. สถานที่ให้ความรู้.
ประสาทรูป[ปฺระสาทะ-] น. เส้นประสาท.
พื้นความรู้น. ระดับความรู้.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด