ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "กึกกัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กึกกัก

    แปลว่า ว. เสียงดังเช่นนั้น, ติด ๆ ขัด ๆ.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "กึกกัก"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
กุกกัก,กุก ๆ กัก ๆว. กึกกัก, ติด ๆ ขัด ๆ, ไม่สะดวก; เสียงดังเช่นนั้น.
กะชึ่กกะชั่กว. ติด ๆ ขัด ๆ, ไปไม่สะดวก.
หงึกหงักว. ติด ๆ ขัด ๆ เช่น วันนี้สมองตื้อ จะเขียนอะไรก็ติดหงึกหงักไปหมด.
ต้อย,ต้อย,ต้อย ๆว. หย่อย ๆ, ตามกันไปติด ๆ, ตามหลังไปติด ๆ, เช่น เดินตามต้อย ๆ.
โป้งเป้งว. สูง ๆ ใหญ่ ๆ; เสียงดังเช่นนั้น.
กระอึกกระอักว. อาการที่พูดไม่ออก ติดกึกกักอยู่ในคอเพราะกลัวหรือประหม่าเป็นต้น, อึกอัก หรือ อึก ๆ อัก ๆ ก็ว่า.
ตะกุกตะกักว. ติด ๆ ขัด ๆ, ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น, (มักใช้แก่การอ่านหรือพูด).
ระทึงว. เสียงหึ่ง ๆ อย่างเสียงผึ้ง.
มะเมื่อย,มะเหมื่อย(กลอน) ว. เรื่อย ๆ, มาเนือง ๆ, มาติด ๆ กัน, ใช้ เหมื่อย ๆ ก็ได้.