ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "กลิ่นอาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลิ่นอาย

    แปลว่า น. กลิ่น. (เป็นคําที่มีความหมายซํ้า อาย ก็ว่า กลิ่น).

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "กลิ่นอาย"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
อาย,อายน. กลิ่น, มักใช้เข้าคู่กับคํา กลิ่น เป็น กลิ่นอาย.
คนธ์,คันธ์(แบบ) น. กลิ่น. (ป. คนฺธ).
น้ำดอกไม้สดน. นํ้าที่ลอยดอกมะลิ มีกลิ่นหอม.
ฆานประสาทน. ประสาทที่รับรู้กลิ่น.
น้ำมันจันทน์น. นํ้ามันที่กลั่นจากไม้จันทน์ มีกลิ่นหอม.
เทวสุคนธ์น. กลิ่นหอม ๒ อย่าง คือ กลิ่นที่เกิดจากรากบุนนาคและรากมะซาง.
ฉมน. กลิ่นหอม, เครื่องหอม.
เสาวรภย์น. เสารภย์, กลิ่นหอม. (ส.).
สาบ,สาบน. กลิ่นเหม็นชนิดหนึ่ง เช่นกลิ่นเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแต่ยังไม่ได้ซัก, กลิ่นตัวที่มีประจําอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ, กลิ่นอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.