ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิลมีปรัชญาที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก มีหลายต่อหลายประโยคที่เราสามารถนำไปปรับได้  แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิลมาไว้ในมือคุณ

รวมหมวดหมู่ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ตัวอย่างปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ความหมาย หมายเหตุ
การคิดเพียงนาทีเดียว มีค่ามากกว่าการพูดยาวถึงหนึ่ง... ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตั้งยามเฝ้า... (สดุดี 141:3)
การตัดสินใจของท่าน อาจขัดแย้งกับ น้ำพระทัยของพระเป... แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์ แต่พระองค... (2 ทิโมธี 2:13)
การที่รู้ว่าท่านเป็นคริสตชนก็นับว่าดี แต่การแสดงตน... หากท่านรักกันและกัน คนทั้งหลาย... (ยอห์น 13:35)
การพูดเป็นคำสุดท้าย ควรเป็นการกล่าวขออภัย ลูกรัก หากลูกตกเป็นเหยื่อของสิ... (สุภาษิต 6:2,3)
การมีอำนาจ ทำให้บางคนเติบโต แต่ทำให้บางคนเพียง บวม... แต่ผู้ยิ่งใหญ่ในพวกท่าน ต้องเป... (มัทธิว 23:11,12)
การให้อภัยคล้ายกับเป็นการปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระ แ... หากท่านให้อภัยผู้ที่กระทำผิดต่... (มัทธิ 6:14,15)
ก้าวแรกที่นำไปสู่ความฉลาดก็คือ ความเงียบ ก้าวที่สอ... ทั้งปราชญ์จะได้ยิน และเพิ่มพูน... (สุภาษิต 1:5)
ของขวัญอันล้ำค่า ที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นได้ ก็คื... เหตุว่าเราได้มอบแบบอย่างให้แก่... (ยอห์น 13:15)
คนโง่คิดว่าเขารู้ทุกอย่าง หากท่านไปถกเถียงกับเขา ท... หากท่านตักเตือนคนที่โอ้อวด ท่า... (สุภาษิต 9:7)
ความร่ำรวยของคนเรา มิได้อยู่ที่ว่าเรามี ทรัพย์สินเ... บางคนไม่มีอะไรเลย แต่แสร้งทำเป... (สุภาษิต 13:7)
ความลับที่มนุษย์รักษาได้ยากที่สุด คือความเห็นเกี่ย... ข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่า พระเป... (โรม 12:3)
ความล้มเหลวมักจะไม่เกิดขึ้น เพราะเขาขาดพรสวรรค์ แต... อย่าเพิ่งเอือมระอาที่จะช่วยเหล... (กาลาเทีย 6:9)
ความอดทนคือ คุณสมบัติที่ท่านชมเชยผู้ขับ รถข้างหลัง... เรื่องจบ ดีกว่าเริ่มเรื่อง ควา... (ปัญญาจารย์ 7:8,9)
ความอิ่มเอิบใจมิได้หมายความว่า เราได้มาซึ่งสิ่งที่... ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความ... (ฟิลิปปี 4:11)
ความเกียจคร้านและความยากจน เป็นญาติกัน หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักส... (สุภาษิต 24:33,34)
ความเชื่อคือการท้าทายให้จิตวิญญาณ มองไปยังที่ซึ่งต... แต่เราดำเนินชีวิตอาศัยความเชื่... (2 โครินทร์ 5:7)
ความเชื่อเที่ยงแท้ และความกล้าหาญ เปรียบเสมือนว่าว... ส่วนผู้ที่รอคอยพระเจ้า จะฟื้นฟ... (อิสยาห์ 41:31)
ความโมโหมักทำให้เราตกอยู่ในความลำบาก แต่ความหยิ่งต... ความเย่อหยิ่งมาก่อนการถูกทำลาย... (สุภาษิต 16:18,19)
คำพูดคือหน้าต่าง ที่เปิดให้เห็นหัวใจของท่าน. เจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีไ... (มัทธิว 12:34ข.)
จงลืมตัวท่าน เพื่อผู้อื่น แล้วเขาจะไม่ลืมท่าน. ดังนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนา ให... (มัทธิว 7:12)
จงเป็นห่วงว่าพระเป็นเจ้าทรงคิดอย่างไรกับท่าน มากกว... เปโตรและสาวกอื่นๆ ตอบว่า เราน... (กิจการ 5:29)
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น แทนที่จะทำผิดเส... ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาข... (สุภาษิต 12:15)
ชิวิตคงจะง่ายขึ้นมาก หากคนเรา แสดงความอดทนในครอบคร... ท่านที่เป็นสามี ก็จงอยู่กับภรร... (1เปโต 3:7ข.)
บทเรียนจากการมองดูนาฬิกาก็คือ มันทำให้เวลาผ่านไปก็... การเป็นคนเกียจคร้าน ก็ไม่แตกต่... (สุภาษิต 18:9)
บุคคลที่ยากจนที่สุด ไม่ใช่คนที่ไม่มีเงิน หากแต่เป็... มนุษย์จะตกยาก หากไร้วิสัยทัศน์ (สุภาษิต 29:18ก.)
ปัญหาของผู้ที่พูดเร็วเกินไปก็คือ เขามักจะพูดสิ่งที... อย่ารีบพูด อย่าให้ใจท่านด่วนกล... (บุตรสิรา 5:2)
ผู้ที่นำแสงอาทิตย์ เข้ามาในชีวิตของผู้อื่น ย่อมไม่... อย่าหลงผิด ไม่มีใครหลอกพระเป็น... (กาลาเทีย 6:7)
ผู้ที่มีสิทธิ์ในความรักน้อยที่สุด คือผู้ที่ต้องการ... แต่เราสั่งให้ท่านรักศัตรู และอ... (มัทธิว 5:44)
ผู้ที่ไม่ให้อภัย คือผู้ที่ทำลายสะพานที่เขาเองจะต้อ... หากท่านให้อภัยความผิด ที่ผู้อื... (มัทธิว 6:14)
พระเจ้าเป็นผู้ทรงสามารถรักษาดวงใจที่สลายได้ แต่พระ... ลูกรัก จงมอบดวงใจให้แก่เราเถิด (สุภาษิต 23:26ก.)
พระเยซูเจ้าคือพระสหาย ผู้ทรงทราบถึง ความผิดตกบกพร่... พระเจ้าทรงสำแดงความรัก ของพระอ... (โรม 5:8)
พระเยซูเจ้าคือพระสหาย ผู้ทรงย่างกายเข้ามา เมื่อโลก... เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่าน เพื่... (ยอห์น 16:33)
มโนธรรม คือ เครื่องเตือนภัยซึ่งพระเป็น ทรงติดตั้งใ... ในข้อนี้ ข้าพเจ้าพยายามประพฤติ... (กิจการ 24:16)
ลูกหลานของเราเปรียบเสมือนกระจกเงา เขาสะท้อนให้เห็น... คนดีเจริญชีวิตด้วยคุณธรรม และพ... (สุภาษิต 20:7)
ศิลปะของการเป็นแขกที่ดี คือการรู้ว่าเมื่อไรควรจะกล... อย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ่อยเกินไป เ... (สุภาษิต 25:17)
สะพานเชื่อมที่ดีเลิศระหว่างความหวัง กับ ความหมดหวั... ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตื่นเช้า... (สุดดี 127:2)
หนทางที่ดีที่สุดที่จะลืมปัญหาของตนเอง ก็คือการช่วย... มนุษย์ อย่ามองเพียงปัญหาของตนเ... (ฟิลลิปปี 2:4)
หนทางสู่ความสำเร็จ คือการนำเอาคำแนะนำ ที่ท่านมอบให... ท่านที่ไม่สนใจกับกฎวินัย ย่อมด... (สุภาษิต 15:32)
หัวใจมีความสุขมากที่สุด เมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น. ไม่มีผู้ใดมีความรักเท่ากับ ผู้... (ยอห์น 15:13)
หากท่านอยากชนะใจเพื่อน จงใช้หูฟังแทนที่จะใช้ปากพูด... จงให้ทุกคนไวในการฟัง แต่ช้าในก... (ยากอบ 1:19ข.)
อย่าปล่อยให้โอกาสของท่านที่จะหุบปาก ผ่านไปได้เป็นอ... แม้คนโง่ ก็ถือว่าเป็นคนฉลาด เม... (สุภาษิต 17:28)
อารมณ์ร้ายของท่านเปรียบเสมือนไฟใหม้ หากควบคุมไม่ได... ผู้ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็เหม... (สุภาษิต 25:28)
อุปนิสัยของคนนั้นมิได้อยู่ที่ว่า บรรพบุรุษได้ทิ้ง... คนดีจะทิ้งมรดกให้ลูกหลาน แต่ทร... (สุภาษิต 13:22)
เพื่อนๆ ของท่านก็คล้ายกับปุ่มของลิฟต์ เขาจะพาท่านใ... ผู้ที่ผูกมิตรกับคนฉลาด ก็จะเป็... (สุภาษิต 13:30)
เมื่อทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมด ก็จงอดใจ อย่าวุ่นวายไ... อย่าไปเลียนแบบที่ไม่ดี ของคนชั... (สุภาษิต 4:14)
เราจะรู้อุปนิสัยใจคอที่แท้จริงของคนได้ ก็โดยสังเกต... จงทำให้นายพอใจเสมอ มิใช่เวลาที... (เอเฟซัส 6:6)
เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้รับ แต่เรากลับ... ข้าพเจ้าได้ให้ตัวอย่างแก่ท่านแ... (กิจการ 20:35)
แต่ละวันที่ผ่านไป คล้ายกับกระเป๋าที่มีขนาดเท่ากัน... ดังนั้นท่านจงระมัดระวัง ในการด... (เอเฟซัส 5:15,16)
โชคดี คือข้อแก้ตัวที่ผู้แพ้มอบให้กับผู้ชนะ. วิญญาณของคนเกียจคร้านมีแต่ความ... (สุภาษิต 13:4)
ใครร่วมวงนินทากับท่าน ผู้นั้นก็จะนำเอาเรื่องของท่า... บุคคลที่เที่ยวซุบซิบมักเผยความ... (สุภาษิต 11:13)

เมนูแนะนำ

ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งหมด

รวมหมวดหมู่ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

แบบทดสอบปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

4,874 views

บทความน่ารู้ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาอังกฤษ

เมื่อการเปลี่ยนคำเอกพจน์เป็นคำพหูพจน์ในภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

หลายคนคงเคยได้ยินกฏหรือหลักการการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์กันมาบ้างแล้ว ถ้ายังจำได้มีข้อง่
Last updated 2 months ago

Silent letter (พยัญชนะไม่ออกเสียง)

ในภาษาอังกฤษนั้นก็มีหลายคำเช่นกันที่เขียนหลายตัวเหลือเกิน แต่พออ่านออกเสียงแล้วกลับออกเสียงแค่บางตัว
Last updated 2 months ago

ผู้ช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

สวัสดีจ้า ช่วงนี้ก็เปิดเทอมกันมาได้สักพักละ เห็นหลายคนกำลังค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อไปท่องเตรียมสอ
Last updated 3 months ago

Comparison (การเปรียบเทียบ)

การเปรียบเทียบ คือ การใช้ Adjective และ Adverb มาเป็นตัวบ่งบอกถึงความแตกต่างของสิ่งของ คน หรือเหตุกา
Last updated 7 months ago