ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิลมีปรัชญาที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก มีหลายต่อหลายประโยคที่เราสามารถนำไปปรับได้  แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิลมาไว้ในมือคุณ

รวมหมวดหมู่ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ตัวอย่างปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ความหมาย หมายเหตุ
การคิดเพียงนาทีเดียว มีค่ามากกว่าการพูดยาวถึงหนึ่ง... ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตั้งยามเฝ้า... (สดุดี 141:3)
การตัดสินใจของท่าน อาจขัดแย้งกับ น้ำพระทัยของพระเป... แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์ แต่พระองค... (2 ทิโมธี 2:13)
การที่รู้ว่าท่านเป็นคริสตชนก็นับว่าดี แต่การแสดงตน... หากท่านรักกันและกัน คนทั้งหลาย... (ยอห์น 13:35)
การพูดเป็นคำสุดท้าย ควรเป็นการกล่าวขออภัย ลูกรัก หากลูกตกเป็นเหยื่อของสิ... (สุภาษิต 6:2,3)
การมีอำนาจ ทำให้บางคนเติบโต แต่ทำให้บางคนเพียง บวม... แต่ผู้ยิ่งใหญ่ในพวกท่าน ต้องเป... (มัทธิว 23:11,12)
การให้อภัยคล้ายกับเป็นการปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระ แ... หากท่านให้อภัยผู้ที่กระทำผิดต่... (มัทธิ 6:14,15)
ก้าวแรกที่นำไปสู่ความฉลาดก็คือ ความเงียบ ก้าวที่สอ... ทั้งปราชญ์จะได้ยิน และเพิ่มพูน... (สุภาษิต 1:5)
ของขวัญอันล้ำค่า ที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นได้ ก็คื... เหตุว่าเราได้มอบแบบอย่างให้แก่... (ยอห์น 13:15)
คนที่กำลังจมน้ำ เขาจะไม่มัวบ่นว่า เครื่องชูชีพมันเ... จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่น... (ฟีลิปปี 2:14)
คนโง่คิดว่าเขารู้ทุกอย่าง หากท่านไปถกเถียงกับเขา ท... หากท่านตักเตือนคนที่โอ้อวด ท่า... (สุภาษิต 9:7)
ความร่ำรวยของคนเรา มิได้อยู่ที่ว่าเรามี ทรัพย์สินเ... บางคนไม่มีอะไรเลย แต่แสร้งทำเป... (สุภาษิต 13:7)
ความล้มเหลวมักจะไม่เกิดขึ้น เพราะเขาขาดพรสวรรค์ แต... อย่าเพิ่งเอือมระอาที่จะช่วยเหล... (กาลาเทีย 6:9)
ความอดทนคือ คุณสมบัติที่ท่านชมเชยผู้ขับ รถข้างหลัง... เรื่องจบ ดีกว่าเริ่มเรื่อง ควา... (ปัญญาจารย์ 7:8,9)
ความอิ่มเอิบใจมิได้หมายความว่า เราได้มาซึ่งสิ่งที่... ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความ... (ฟิลิปปี 4:11)
ความเกียจคร้านและความยากจน เป็นญาติกัน หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักส... (สุภาษิต 24:33,34)
ความเชื่อคือการท้าทายให้จิตวิญญาณ มองไปยังที่ซึ่งต... แต่เราดำเนินชีวิตอาศัยความเชื่... (2 โครินทร์ 5:7)
ความเชื่อเที่ยงแท้ และความกล้าหาญ เปรียบเสมือนว่าว... ส่วนผู้ที่รอคอยพระเจ้า จะฟื้นฟ... (อิสยาห์ 41:31)
ความโมโหมักทำให้เราตกอยู่ในความลำบาก แต่ความหยิ่งต... ความเย่อหยิ่งมาก่อนการถูกทำลาย... (สุภาษิต 16:18,19)
คำพูดคือหน้าต่าง ที่เปิดให้เห็นหัวใจของท่าน. เจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีไ... (มัทธิว 12:34ข.)
จงลืมตัวท่าน เพื่อผู้อื่น แล้วเขาจะไม่ลืมท่าน. ดังนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนา ให... (มัทธิว 7:12)
จงเป็นห่วงว่าพระเป็นเจ้าทรงคิดอย่างไรกับท่าน มากกว... เปโตรและสาวกอื่นๆ ตอบว่า เราน... (กิจการ 5:29)
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น แทนที่จะทำผิดเส... ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาข... (สุภาษิต 12:15)
ชิวิตคงจะง่ายขึ้นมาก หากคนเรา แสดงความอดทนในครอบคร... ท่านที่เป็นสามี ก็จงอยู่กับภรร... (1เปโต 3:7ข.)
บทเรียนจากการมองดูนาฬิกาก็คือ มันทำให้เวลาผ่านไปก็... การเป็นคนเกียจคร้าน ก็ไม่แตกต่... (สุภาษิต 18:9)
บุคคลที่ยากจนที่สุด ไม่ใช่คนที่ไม่มีเงิน หากแต่เป็... มนุษย์จะตกยาก หากไร้วิสัยทัศน์ (สุภาษิต 29:18ก.)
ปัญหาของผู้ที่พูดเร็วเกินไปก็คือ เขามักจะพูดสิ่งที... อย่ารีบพูด อย่าให้ใจท่านด่วนกล... (บุตรสิรา 5:2)
ผู้ที่นำแสงอาทิตย์ เข้ามาในชีวิตของผู้อื่น ย่อมไม่... อย่าหลงผิด ไม่มีใครหลอกพระเป็น... (กาลาเทีย 6:7)
ผู้ที่มีสิทธิ์ในความรักน้อยที่สุด คือผู้ที่ต้องการ... แต่เราสั่งให้ท่านรักศัตรู และอ... (มัทธิว 5:44)
ผู้ที่ไม่ให้อภัย คือผู้ที่ทำลายสะพานที่เขาเองจะต้อ... หากท่านให้อภัยความผิด ที่ผู้อื... (มัทธิว 6:14)
พระเจ้าเป็นผู้ทรงสามารถรักษาดวงใจที่สลายได้ แต่พระ... ลูกรัก จงมอบดวงใจให้แก่เราเถิด (สุภาษิต 23:26ก.)
พระเยซูเจ้าคือพระสหาย ผู้ทรงทราบถึง ความผิดตกบกพร่... พระเจ้าทรงสำแดงความรัก ของพระอ... (โรม 5:8)
พระเยซูเจ้าคือพระสหาย ผู้ทรงย่างกายเข้ามา เมื่อโลก... เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่าน เพื่... (ยอห์น 16:33)
มโนธรรม คือ เครื่องเตือนภัยซึ่งพระเป็น ทรงติดตั้งใ... ในข้อนี้ ข้าพเจ้าพยายามประพฤติ... (กิจการ 24:16)
รถไฟของความล้มเหลว มักวิ่งอยู่บนรางของความเกียจคร้... ความเกียจคร้านมากมาย ทำให้ตึกร... (บุตรสิรา 10:18)
ลูกหลานของเราเปรียบเสมือนกระจกเงา เขาสะท้อนให้เห็น... คนดีเจริญชีวิตด้วยคุณธรรม และพ... (สุภาษิต 20:7)
ศิลปะของการเป็นแขกที่ดี คือการรู้ว่าเมื่อไรควรจะกล... อย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ่อยเกินไป เ... (สุภาษิต 25:17)
สะพานเชื่อมที่ดีเลิศระหว่างความหวัง กับ ความหมดหวั... ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตื่นเช้า... (สุดดี 127:2)
หนทางที่ดีที่สุดที่จะลืมปัญหาของตนเอง ก็คือการช่วย... มนุษย์ อย่ามองเพียงปัญหาของตนเ... (ฟิลลิปปี 2:4)
หัวใจมีความสุขมากที่สุด เมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น. ไม่มีผู้ใดมีความรักเท่ากับ ผู้... (ยอห์น 15:13)
หากท่านอยากชนะใจเพื่อน จงใช้หูฟังแทนที่จะใช้ปากพูด... จงให้ทุกคนไวในการฟัง แต่ช้าในก... (ยากอบ 1:19ข.)
อย่าปล่อยให้โอกาสของท่านที่จะหุบปาก ผ่านไปได้เป็นอ... แม้คนโง่ ก็ถือว่าเป็นคนฉลาด เม... (สุภาษิต 17:28)
อารมณ์ร้ายของท่านเปรียบเสมือนไฟใหม้ หากควบคุมไม่ได... ผู้ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็เหม... (สุภาษิต 25:28)
อุปนิสัยของคนนั้นมิได้อยู่ที่ว่า บรรพบุรุษได้ทิ้ง... คนดีจะทิ้งมรดกให้ลูกหลาน แต่ทร... (สุภาษิต 13:22)
เมื่อทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมด ก็จงอดใจ อย่าวุ่นวายไ... อย่าไปเลียนแบบที่ไม่ดี ของคนชั... (สุภาษิต 4:14)
เราจะรู้อุปนิสัยใจคอที่แท้จริงของคนได้ ก็โดยสังเกต... จงทำให้นายพอใจเสมอ มิใช่เวลาที... (เอเฟซัส 6:6)
เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้รับ แต่เรากลับ... ข้าพเจ้าได้ให้ตัวอย่างแก่ท่านแ... (กิจการ 20:35)
แต่ละวันที่ผ่านไป คล้ายกับกระเป๋าที่มีขนาดเท่ากัน... ดังนั้นท่านจงระมัดระวัง ในการด... (เอเฟซัส 5:15,16)
แม้หญ้าในสนามของบ้านข้างเคียง จะดูเขียวกว่าบ้านของ... จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ (ฮีบรู 13:5)
โชคดี คือข้อแก้ตัวที่ผู้แพ้มอบให้กับผู้ชนะ. วิญญาณของคนเกียจคร้านมีแต่ความ... (สุภาษิต 13:4)
ใครร่วมวงนินทากับท่าน ผู้นั้นก็จะนำเอาเรื่องของท่า... บุคคลที่เที่ยวซุบซิบมักเผยความ... (สุภาษิต 11:13)

เมนูแนะนำ

ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งหมด

รวมหมวดหมู่ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

แบบทดสอบปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ร่างกาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ร่างกาย

เลือกคำศัพท์ที่ความหมายถูกต้อง
เหอจวิน แช่จาง ผู้เก่งกาจ

ทำแบบทดสอบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สิ่งของในห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สิ่งของในห้องเรียน

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
รุส

ทำแบบทดสอบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด อาหารจานด่วน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด อาหารจานด่วน

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Jbo230550

ทำแบบทดสอบ

1,608 views

บทความน่ารู้ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้