คำในภาษาไทย

ผู้ชาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ผู้ชาย หมายถึง:

  1. น. ชาย.

ภาพประกอบ

  • ผู้ชาย

คําไวพจน์ที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"