ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปราพก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปราพก

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไฟ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปราพก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เพลิงคำไวพจน์ ไฟ
อัคนีคำไวพจน์ ไฟ
อัคคีคำไวพจน์ ไฟ
กูณฑ์คำไวพจน์ ไฟ
เดชคำไวพจน์ ไฟ

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไฟ" เหมือนกับ "ปราพก"   ได้แก่