คำในภาษาไทย

โปรเจกต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

โปรเจค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

Posted on by Admin

โปรเจ็ค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

Posted on by Admin

คำทับศัพท์ โปรเจกต์ ภาษาอังกฤษคือ project

ภาพประกอบ

  • โปรเจกต์
  • โปรเจกต์

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"