คำในภาษาไทย

โปรเจกต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

โปรเจค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

โปรเจ็ค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

คำทับศัพท์ โปรเจกต์ ภาษาอังกฤษคือ project

 ภาพประกอบ

  • โปรเจกต์ หรือ โปรเจค คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด โปรเจกต์ คำที่ผิด ❌ โปรเจค
  • โปรเจกต์ หรือ โปรเจค คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด โปรเจกต์ คำที่ผิด ❌ โปรเจ็ค

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

ครรไล ทรราช ทุรกันดาร นิมิต บันดาล ฝากครรภ์ พหูสูต ลูกนิมิต อาวรณ์ เนรมิต โพชฌงค์ โพดำ


 แท็ก project

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โปรเจกต์"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"