คำในภาษาไทย

โควิด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

โควิท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก Covid

Posted on by Golfy

อ่านว่า /โค-หฺวิด/

แนะนำคำนี้โดย Golfy

ภาพประกอบ

  • โควิด

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"