คำในภาษาไทย

แก๊ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

แก๊งค์, แก๊งก์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แก๊ง หมายถึง:

  1. (ปาก) น. กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล. (อ. gang).

คำทับศัพท์ แก๊ง ภาษาอังกฤษคือ gang

ภาพประกอบ

  • แก๊ง

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"