คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุมาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

Posted on by Admin

อ่านว่า /เสิบ/

คำทับศัพท์ เสิร์ฟ ภาษาอังกฤษคือ serve

 ภาพประกอบ

  • เสิร์ฟ หรือ เสริฟ, เสริฟ์ คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เสิร์ฟ คำที่ผิด ❌ เสริฟ, เสริฟ์ หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสิร์ฟ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"