คำในภาษาไทย

เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุมาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เสิร์ฟ หมายถึง:

  1. ก. ยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการ เช่น บริกรเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า; (กีฬา) เริ่มส่งลูกให้ฝ่ายตรงข้ามรับ เช่น ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อน. (อ. serve).

คำทับศัพท์ เสิร์ฟ ภาษาอังกฤษคือ serve

ภาพประกอบ

  • เสิร์ฟ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"