• 1

    เสิร์ฟ

    มักเขียนผิดเป็น เสริฟ, เสริฟ์

    หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

    คำไทยที่มักเขียนผิด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำไทยที่มักเขียนผิดทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม