คำในภาษาไทย

เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุมาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

Posted on by Admin

อ่านว่า /เสิบ/

พจนานุกรมไทย เสิร์ฟ หมายถึง:

  1. ก. ยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการ เช่น บริกรเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า; (กีฬา) เริ่มส่งลูกให้ฝ่ายตรงข้ามรับ เช่น ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อน. (อ. serve).

คำทับศัพท์ เสิร์ฟ ภาษาอังกฤษคือ serve

ภาพประกอบ

  • เสิร์ฟ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสิร์ฟ หรือ เสริฟ, เสริฟ์ คำไหนเขียนถูก?"

คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"