คำในภาษาไทย

เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • เซ็นชื่อ

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"