คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เซ็นชื่อ หรือ เซ็นต์ชื่อ คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เซ็นชื่อ คำที่ผิด ❌ เซ็นต์ชื่อ หมายเหตุ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เซ็นชื่อ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"