คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

ศีรษะ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ศรีษะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

Posted on by Admin

อ่านว่า /สี-สะ/

 ภาพประกอบ

  • ศีรษะ หรือ ศรีษะ คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ศีรษะ คำที่ผิด ❌ ศรีษะ

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ศีรษะ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"