คำในภาษาไทย

ลายเซ็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ลายเซ็นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

พจนานุกรมไทย ลายเซ็น หมายถึง:

  1. (ปาก) น. ลายมือชื่อ.

 ภาพประกอบ

  • ลายเซ็น หรือ ลายเซ็นต์ คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ลายเซ็น คำที่ผิด ❌ ลายเซ็นต์

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

ลดาวัลย์ ลมหวน ละคร ละเมียดละไม ลาดตระเวน ลาวัณย์ ลิปสติก ลุกลี้ลุกลน ลูกเกด ล็อกเกต เซนติเมตร เซ็นชื่อ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลายเซ็น"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"