คำในภาษาไทย

ลายเซ็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ลายเซ็นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ลายเซ็น หมายถึง:

  1. (ปาก) น. ลายมือชื่อ.

ภาพประกอบ

  • ลายเซ็น

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"