ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "รักษาการณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักษาการณ์

    มักเขียนผิดเป็น รักษาการ

    หมายเหตุ เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น ยามรักษาการณ์

    คำไทยที่มักเขียนผิด