คำในภาษาไทย

มาตรฐาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

มาตราฐาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

Posted on by Admin

อ่านว่า /มาด-ตฺระ-ถาน/

 ภาพประกอบ

  • มาตรฐาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "มาตรฐาน"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"