ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ดำรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดำรง

    มักเขียนผิดเป็น ดำรงค์

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ดำรง"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
รณรงค์รนรงค์
ธำมรงค์ธำมรง, ทำมะรงค์
โพดำโพธิ์ดำ