ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "คุณแข็งแรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณแข็งแรง

    ภาษาเวียดนาม Bạn mãnh mẽ

    หมวดหมู่ คำชม