ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขน

    ภาษาเวียดนาม Lông

    หมวดหมู่ อวัยวะ