ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "รับเครดิตการ์ดไหม?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร" เหมือนกับ "รับเครดิตการ์ดไหม?"   ได้แก่