รวมหมวดหมู่ของ คำศัพท์ไทย – เขมร ตามประเภทของคำ และแยกหมวดตามตัวอักษร

ทีมงานได้ทำการรวบคำศัพท์ไทย – เขมร พร้อมความหมาย และทำการจัดกลุ่มหมวดหมู่ออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะของคำ และจัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ ไว้ให้ครบถ้วนแล้ว ดังต่อไปนี้


คำศัพท์ไทย – เขมร จัดกลุ่มตามประเภทของคำ


คำศัพท์ไทย – เขมร จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ