ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "พิพิธภัณฑ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พิพิธภัณฑ์

    ภาษาเขมร សារមន្ទី

    ภาษาเขมร อ่านว่า Sarak munti

    หมวดหมู่ การเดินทาง