ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "พฤษภาคม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พฤษภาคม

    ภาษาเขมร ឧសភា

    ภาษาเขมร อ่านว่า Usaphea

    หมวดหมู่ เดือน