ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ธันวาคม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ธันวาคม

    ภาษาเขมร ធ្នូ

    ภาษาเขมร อ่านว่า Tnu

    หมวดหมู่ เดือน