คำศัพท์ไทย-เขมร

ท้อง

คำศัพท์ไทย-เขมร

อวัยวะ ›

ภาษาเขมรពោះ

ภาษาเขมร อ่านว่าPous

1