ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ฉันแพ้...(อาหาร)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉันแพ้...(อาหาร)

    ภาษาเขมร ខ្ញុំចាញ់.....(អាហារ)

    ภาษาเขมร อ่านว่า Knhom chanh...(Arha)

    หมวดหมู่ อาหาร