ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ขอเฝอ 1 ชาม (เวียดนาม)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร" เหมือนกับ "ขอเฝอ 1 ชาม (เวียดนาม)"   ได้แก่