ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ขอบะหมี่น้ำ 1 ชาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร" เหมือนกับ "ขอบะหมี่น้ำ 1 ชาม"   ได้แก่