ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)

    ภาษาเขมร សូមណាសិ កូរេ៉ង(បាយឆាឥណ្ឌូនេសីុ)

    ภาษาเขมร อ่านว่า Som nasikoreng(baicha indonasia)

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร" เหมือนกับ "ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)"   ได้แก่