คำศัพท์ไทย-เขมร "ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)

    ภาษาเขมร សូមណាសិ កូរេ៉ង(បាយឆាឥណ្ឌូនេសីុ)

    ภาษาเขมร อ่านว่า Som nasikoreng(baicha indonasia)

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร" เหมือนกับ "ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-เขมรที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ไทย-เขมรทั้งหมด