ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ขอข้าวผัดไก่ 1 จาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร" เหมือนกับ "ขอข้าวผัดไก่ 1 จาน"   ได้แก่