ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ขน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขน

    ภาษาเขมร រោម

    ภาษาเขมร อ่านว่า Room

    หมวดหมู่ อวัยวะ