ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "รู้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "รู้"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ไม่รู้บ่ฮู้
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ฮู้จัก
ขอแสดงความขอบคุณขอแสดงความฮู้บุนคุน
เรียนรู้จากประสบการณ์ถอดถอนบทเฮียน