ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ไปไหนมา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไปไหนมา

    ภาษาพม่า ဘယ္ကျပန္လာတာလဲ

    หมวดหมู่ บทสนทนา

คำศัพท์ไทย หมวด "บทสนทนา" เหมือนกับ "ไปไหนมา"   ได้แก่