ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ไป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไป

    ภาษาพม่า သြား

    อ่านว่า ตัว

    หมวดหมู่ ทั่วไป