ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ใช้เรียกสตรีที่มีการศึกษา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใช้เรียกสตรีที่มีการศึกษา

    ภาษาพม่า ေဒၚ

    อ่านว่า ดอว์ (Daw)

    หมวดหมู่ ทั่วไป

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ใช้เรียกสตรีที่มีการศึกษา"   ได้แก่