คำศัพท์ไทย-พม่า

แก้วน้ำ

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าေရခြက္

อ่านว่าเหย่ คแว่ด

1